勢不兩立


注音】:ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌ|ㄤˇ ㄌ|ˋ

漢語拼音】:shì bù liǎng lì

釋義】:依形勢是不能並存的。比喻敵對的雙方不能同時並存。#◎語出《戰國策.楚策一》。△「不共戴天」

「勢不兩立」典源

#◎1《戰國策.楚策一》1>蘇秦為趙合從,說楚威王曰:「楚,天下之強國也。大王,天下之賢王也。楚地西有黔中、巫郡,東有夏州、海陽,南有洞庭、蒼梧,北有汾陘之塞、郇陽。地方五千里,帶甲百萬,車千乘,騎萬匹,粟支十年,此霸王之資也。夫以楚之強與大王之賢,天下莫能當2>也。今乃欲西面而事秦,則諸侯莫不南面3>而朝於章臺4>之下矣。秦之所害於天下莫如楚,楚強則秦弱,楚弱則秦強,此其勢不兩立。故為王至5>計,莫如從親6>以孤秦。大王不從親,秦必起兩軍:一軍出武關;一軍下黔中。若此,則鄢、郢動矣。臣聞治之其未亂,為之其未有也;患至而後憂之,則無及已。故願大王之早計之。〔注解〕(1)典故或見於《韓非子.人主》。(2)當:音ㄉㄤˇ,通「擋」,匹敵、抵抗。(3)南面:鮑彪注:「『南』作『西』。」秦國居戰國版圖之最西,故以「西面」指向秦國稱臣。(4)章臺:戰國時秦王所建的亭臺。地約當在今陝西省長安故城西南。(5)王至:鮑彪注:「『王至』作『大王』。」大王,即指楚威王。(6)從親:聯合親鄰之國。從,音ㄗㄨㄥˋ,合從。即蘇秦倡導聯合楚、齊、燕、韓、趙、魏六國,共同抵抗秦國的謀策。因六國地處南北,故名「合從」。◎2《戰國策.楚策一》張儀為秦破從連橫,說楚王曰:「秦地半天下,兵敵四國,被山帶河,四塞以為固。虎賁之士百餘萬,車千乘,騎萬疋,粟如丘山。法令既明,士卒安難樂死。主嚴以明,將知以武。雖無出兵甲,席卷常山之險,折天下之脊,天下後服者先亡。且夫為從者,無以異於驅群羊而攻猛虎也。夫虎之與羊,不格明矣。今大王不與猛虎而與群羊,竊以為大王之計過矣。凡天下強國,非秦而楚,非楚而秦。兩國敵侔交爭,其勢不兩立。而大王不與秦,秦下甲兵,據宜陽,韓之上地不通;下河東,取成皋,韓必入臣於秦。韓入臣,魏則從風而動。秦攻楚之西,韓、魏攻其北,社稷豈得無危哉?」〔參考資料〕《韓非子.人主》且法術之士,與當途之臣,不相容也。何以明之?主有術士,則大臣不得制斷,近習不敢賣重,大臣、左右權勢息,則人主之道明矣。今則不然,其當途之臣,得勢擅事以環其私;左右近習,朋黨比周以制疏遠,則法術之士奚時得進用?人主奚時得論裁?故有術不必用,而勢不兩立,法術之士,焉得無危?

典源說明】:戰國七雄當中,以秦國最為強大,其餘六國為了不被強秦所併,無不用盡計謀。縱橫家蘇秦提出了合縱政策,主張聯合楚、齊、燕、韓、趙、魏六國之力,共同抵抗秦國。《戰國策.楚策一》中記載了蘇秦對楚威王的遊說。首先,他極力稱讚威王的賢能與楚國的地大物博。接著,話鋒一轉,譏刺威王的軟弱。他分析楚國的情況,認為楚國的實力極為雄厚,若還必須侍奉秦國,那其餘各國就更應理所當然的向秦稱臣,到那個時侯,秦國就可以輕易的吞併各國了。再縱觀天下局勢,各個諸侯國中,秦國對楚國最為忌憚,楚國的氣勢若強盛,秦國就會相對的消弱,反之,楚弱則秦強,兩股勢力互為消長,絕不會同時並存。所以,蘇秦建議威王應該聯合鄰近各國,把秦國孤立起來,如此才是求得生存的最好方法。《戰國策.楚策一》中又另有一段,描述戰國時張儀為破楚、齊、燕、韓、趙、魏六國的聯合,於是分別利誘六國與秦國親善。當遊說楚王時,他以秦、楚二強若欲相爭而無法並存,則秦必採軍事手段使楚岌岌可危作為要脅,而欲迫使楚國改與秦國聯合。其中也用到「勢不兩立」一語。後來「勢不兩立」演變為成語,用來比喻敵對的雙方不能同時並存。

「勢不兩立」用法/造句

【語義說明】比喻敵對的雙方不能同時並存。【使用類別】用在「怨恨相仇」的表述上。
【例  句】
<01>我與他有不共戴天之仇,勢不兩立。
<02>正義和邪惡勢不兩立,這是天經地義的事。
<03>兩房為了遺產的事勢不兩立,鬧得不可開交。
<04>警察和歹徒勢不兩立,形成緊張的對峙局面。
<05>他們兩人為什麼會弄到水火不容、勢不兩立呢?
<06>這兩派人馬自從上次選舉結怨後,就勢不兩立了。

近義詞

水火不容 不共戴天 你死我活 誓不兩立 勢如水火

反義詞

水乳交融 脣齒相依 親密無間

<< 不速之客 開誠布公 >>

成語詞典為您提供勢不兩立 勢不兩立的意思 勢不兩立是什麼意思 勢不兩立的同義詞 勢不兩立的反義詞 勢不兩立注音

使用條款 | 私隱政策 | 聯繫我們 | 最新資訊

© Copyright 2016 LOOKUP.TW Rights Reserved.